Aktualności

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn z terenu gmin: Chodel, Poniatowa i Opole Lubelskie

W dniu 02.06.2019 r. w Dąbrowie Wronowskiej odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn z terenu gmin: Chodel, Poniatowa i Opole Lubelskie. Na starcie stawiło się 25 drużyn męskich i 3 drużyny żeńskie. Naszą gminę reprezentowały jednostki OSP:  Poniatowa Miasto, Poniatowa Wieś, Kraczewice ( 2 drużyny), Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Niezabitów. Drużyny startowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej składającej się z 7 odcinków po 50 m. Strażacy musieli pokonać płotek lekkoatletyczny, „rów z wodą”  łączyć węże, przebiec po równoważni, minąć tyczki, przeskoczyć ścianę wysokości 1,75 m.

W tej konkurencji najlepsi byli druhowie z Poniatowej Wsi przed Poniatową Miasto, Kraczewicami, Kowalą Pierwszą, Niezabitowem i Kowalą Drugą. Drugą konkurencją było ćwiczenie bojowe w którym należało w jak najszybszym czasie złożyć linię główną i 2 linie gaśnicze oraz podać prąd wody ze zbiornika przenośnego na odległość 90-100 m. Tutaj najszybciej zadanie wykonała OSP Poniatowa Miasto, przed OSP Kraczewice, OSP Poniatowa Wieś, OSP Kowala Druga, OSP Niezabitów i OSP Kowala Pierwsza W obu konkurencjach chodziło o wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie. Poziom zawodów był niezwykle wyrównany a klasyfikacja przedstawia się następująco:

Drużyny żeńskie:

  1. OSP Kraczewice 145,84 pkt.

Drużyny męskie:

  1. OSP Poniatowa-Miasto 105,08 pkt.
  2. OSP Kraczewice 107,95 pkt.
  3. OSP Poniatowa Wieś 110,01 pkt.
  4. OSP Kowala Druga 121,78 pkt.
  5. OSP Niezabitów 121,88 pkt.
  6. OSP Kowala Pierwsza 125,41 pkt.