Aktualności

Majowe Inwestycje w Gminie Poniatowa

Na terenie Gminy Poniatowa trwa szereg prac inwestycyjnych:

  • „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W PONIATOWEJ”

W ramach projektu: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Poniatowej współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres termomodernizacji przedszkola obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych, docieplenie stropodachu i dachu nad wiatrołapem, wymianę obróbek blacharskich, podokienników, wymianę orynnowania dachu i daszku oraz inst. odgromowej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont schodów zewnętrznych i studzienek okiennych, remont daszku nad wejściem, montaż nawiewników okiennych w oknach istniejących, remont instalacji c.o. Instalacja zostanie wyposażona w bezprzewodowy system zarządzania energią.

Wykonawca: Usługi remontowo – budowlane  BUDEX inż. Kamil Malinowski, ul. Kołłątaja 9, 24-100 Puławy

Wartość inwestycji 376 998,75 zł.

Planowany termin zakończenia prac: 30.10.2020 r.

  • „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO”

W ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  w gminie Poniatowa współfinansowanego w ramach PRO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w zakresie docieplenia stropodachu, docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych budynku w tym izolację ścian fundamentowych łącznie z cokołami oraz wykonania tynków, wymiany wybranej stolarki okiennej oraz drzwiowej, obróbek blacharskich, parapetów, rynien dachowych i rur spustowych wraz z odnowieniem elementów stalowych budynku. Dodatkowo zostaną wykonane roboty elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia wymiennikowni, zasilania urządzeń węzła cieplnego, instalacji odgromowej i uziemiającej.

W zakresie robót sanitarnych zostanie wykonany nowy węzeł cieplny oraz wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.

Wykonawca ZAW – BUD Damian Zawisza, ul. Moniuszki 10, 28-100 Busko Zdrój,

Wartość inwestycji: 1 670 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: 30.10.2020 r.

  • „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PONIATOWA (ETAP II)”

Zadanie nr 3: Przebudowa dróg gminnych 1080063L i 108046L w miejscowości Łubinów oraz 108064L w miejscowości Wólka Łubkowska, gmina Poniatowa, składające się z:

a) przebudowa drogi gminnej 108064L w miejscowości Wólka Łubkowska na długości 476,95 m,

b) przebudowa I odcinka drogi gminnej 108046L w miejscowości Łubinów na długości 980,00 m,

c) przebudowę II odcinka drogi gminnej 108046L w miejscowości Łubinów na długości 96,45 m,

d) przebudowę III odcinka drogi gminnej 108046L w miejscowości Wólka Łubkowska na długości  435,69 m,

e) przebudowa I odcinka drogi gminnej 108063L w miejscowości Łubinów na długości 980,00 m,

f) przebudowa II odcinka drogi gminnej 108063L w miejscowości Łubinów na długości 590,00 m.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawca: WOD – BUD Sp. z o. o. , ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik,

Wartość inwestycji: 1 199 386,90 zł.

  • „PRZEDBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2618L W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA WRONOWSKA I PLIZIN W GMINIE PONIATOWA” na  długości 1,935 km.

Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji: 988 214,02 zł.

Udział Gminy Poniatowa: 360 010,00 zł.

Wykonawca WOD – BUD  Sp. z o. o. , ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik,

Planowany termin zakończenia realizacji: 31.08.2020