Aktualności

LXXV Sesja rady Miejskiej w Poniatowej – utworzenie jednostki wojskowej

Dzisiaj, tj. 18 lipca 2023 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyła się LXXV sesja Rady Miejskiej w Poniatowej, z udziałem m.in.: Wiceministra Obrony Narodowej Michała Wiśniewskiego, dyrektora gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego – Michała Moskala, z-cy dyrektora Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej – Marcina Sienickiego, przedstawiciela Departamentu Infrastruktury w MON – płk. Zdzisława Krawca, zastępcy Szefa Zarządu w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie płk. Mariusza Najdy, burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, skarbnik Gminy Anny Ruty, sekretarza Gminy Dominka Molesty, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej, sołtysów, przedstawicieli KGW, mieszkańców gminy. Sesję rozpoczęła dyskusja nad podejmowaną uchwałą w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonych w Poniatowej – terenów pod utworzenie jednostki wojskowej. W tym temacie padły wypowiedzi ze strony wiceministra Wiśniewskiego oraz dyrektora Moskala, którzy opierając się na przykładach innych miejscowości, gdzie powstały i powstają jednostki wojskowe, przytaczali korzyści jakie niesie ze sobą podejmowanie tego rodzaju inwestycji. Podkreślano działania podjęte przez pana Burmistrza na rzecz utworzenia jednostki wojskowej w naszej gminie, co niewątpliwie przełoży się na ożywienie gospodarcze i społeczne gminy. Dziś, podczas sesji wielokrotnie podkreślano historyczny moment tego wydarzenia. Uchwałę jednogłośnie podjęło 12 radnych Rady Miejskiej w Poniatowej obecnych na sesji, dając tym samym aprobatę dla podjętej przez burmistrza pracy i kierunku rozwoju gminy.