Aktualności

LX Sesja Rady Miejskiej w Poniatowej

We wtorkowe popołudnie 16 października 2018 r. w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyła się uroczysta LX sesja Rady Miejskiej Gminy Poniatowa kadencji 2014 – 2018. Nie zabrakło wzajemnych podziękowań i życzeń.

Podsumowano minioną kadencję oraz wręczono podziękowania dla radnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych oraz przewodniczącej Rady Seniorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Eugeniusz Chyła, podziękował wszystkim radnym za pracę i podsumował VII Kadencję Rady Miejskiej.

Słowa podziękowania za wspólna pracę na rzecz Gminy Poniatowa złożyli również Burmistrz Poniatowej pan Zygmunt Wyroślak i Zastępca Burmistrza pani Krystyna Sołdek. Pan Burmistrz podkreślił, że sukcesy, jakie udało się osiągnąć przez ostatnie lata są wynikiem ciężkiej pracy wszystkich zgromadzonych. Pani Burmistrz przygotowała wystąpienie w którym zaprezentowała inwestycje zrealizowane w Gminie Poniatowa na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Członek Zarządu Rady Powiatu pan Andrzej Chyła, reprezentując Starostę Opolskiego, podziękował za bardzo dobrą współpracę z Gminą Poniatowa.

Na koniec, wszystkim radnym, sołtysom, władzom miasta i pracownikom obsługi Rady wręczono upominki i podziękowania za trud, poświęcenie i pełną zaangażowania pracę na rzecz naszej Gminy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystej LX Sesji Rady Miejskiej w Poniatowej.