Aktualności

LOT „Kraina Lessowych Wąwozów” zaprasza na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 14 marca 2019 roku o godzinie13.00 w Termach Pałacowych w Nałęczowie. Spotkanie dotyczy m.in. nowych uregulowań prawnych w zakresie sprzedaży produktów lokalnych oraz możliwości wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałania 1.3.2. Tworzenie produktów sieciowych na zadania z zakresu turystyki. 

W programie spotkania:

Prezentacja oferty uzdrowiskowej Zakładu Leczniczego Uzdrowiska Nałęczów SpółkaAkcyjna oraz propozycji współpracy z gestorami bazy noclegowej z terenu Krainy Lessowych Wąwozów

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą uzdrowiskową Zakładu Leczniczego „Uzdrowiska Nałęczów” S. A. połączonego ze  zwiedzaniem Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „WERANDKI”. Przedstawiciele ZLUN zaproponują możliwe formy współpracy z gestorami bazy noclegowej z terenu Krainy Lessowych Wąwozów w celu uatrakcyjnienia ich  oferty noclegowej i turystycznej, a także przedstawią ofertę skierowaną do mieszkańców regionu.

  • Nowe możliwości oraz nowe uregulowania prawne w zakresie sprzedaży produktów lokalnych  

Od stycznia bieżącego roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w sprzedaży żywności do hoteli, restauracji, barów, stołówek i innych zakładów gastronomicznych.Wprowadziła je ustawa
z 9 listopada 2018 r. o ułatwieniach w sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. poz. 2242). Ma ona na celu dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego oraz prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów, które prowadzą produkcję żywności na małą skalę, i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym przede wszystkim w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dzięki nowym przepisom rolnicy,sprzedając żywność bezpośrednio do nowych kanałów dystrybucji, będą mogli m.in.uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych,skorzystać z preferencji podatkowych przewidzianych dla tego typu działalności czy zwiększyć swoje przychody. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną aspekty formalno -prawne oraz możliwości współpracy z lokalnymi wytwórcami, w tym baza lokalnych wytwórców, a także promocja i komercjalizacja oferty.Interesująca będzie również informacja na temat zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich (jeżeli tego jeszcze nie zrobiły) i związane z tym korzyści, także możliwości uzyskiwania przychodów i zasady ich rozliczania.

 

  • Możliwości wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia poddziałania 1.3.2. Tworzenie produktów sieciowych na zadania z zakresu turystyki

Rozpoczął się ostatni nabór do konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”. Przedsiębiorcy mali i średni mogą starać się  o dofinansowanie inwestycji turystycznych o wartości powyżej 5 mln zł z puli 250 mln zł. Inwestycje turystyczne mogą mieć charakter np. parków rozrywki, parków rekreacyjnych, obiektów atrakcji multimedialnych, muzeów interaktywnych, innowacyjnych usług spa i odnowy biologicznej itp. Nowe zasady konkursu pozwalają na sfinansowanie stworzenia miejsc noclegowych do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną posiada wyższy poziom dofinansowania – maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Czas nagli i na decyzję nie pozostało dużo czasu.Trzy terminy składania wniosków: koniec kwietnia, czerwca lub sierpnia (do wyczerpania puli).