Aktualności

LGD „Owocowy szlak” informuje o naborach wniosków w ramach PROW i PO RYBY

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków: od 18 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r.  w godzinach 7.30 – 15.30 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

PROW

  • przedsięwzięcia 3.5.1 Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD – konkurs 50 000,00 zł
  • przedsięwzięcia 2.3.1 Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi związane i uzupełniające sektor turystyczny: rozpoczynanie działalności – 500 000,00 zł, rozwijanie działalności 400 000,00 zł
  • przedsięwzięcia 3.2.1 Wspieranie działalności związanej z wprowadzaniem na rynek produktów lokalnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw: rozpoczynanie działalności – 200 000,00 zł, rozwijanie działalności – 700 000,00 zł
  • przedsięwzięcie 3.1.3 Wspieranie działalności wykorzystującej potencjał rolnictwa: rozpoczynanie działalności – 180 000,00 zł, rozwijanie działalności – 200 000,00 zł

PO RYBY

  • przedsięwzięcia 1.1.1 Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom – konkurs 300 000,00 zł
  • przedsięwzięcia 1.1.2 wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne – konkurs 600 000,00 zł
  • przedsięwzięcia 1.2.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz chowu i hodowli ryb – konkurs 1 200 000,00 zł
  • przedsięwzięcia 1.2.3 Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim – konkurs 800 000,00 zł
  • przedsięwzięcia 2.3.2 Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących wodny potencjał obszaru rybackiego – konkurs 700 000.00 zł

Więcej informacji na stronie: http://lgdowocowyszlak.pl/strona,nabor-wnioskow-nr-182017