Aktualności

Konsultacje w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2020

Pismo w sprawie konsultacji społecznych

Projekt Program współpracy z organizacjami poarządowymi 2020 r.

załącznik nr 1