Aktualności

Konsultacje w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2019

Pismo dot. konsultacji

Program współpracy

załącznik nr 1