Aktualności

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025.

Burmistrz Poniatowej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025.

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, przy ul. Młodzieżowa 2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.poniatowa.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje Strategii” w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

Uwagi i wnioski anonimowe oraz zgłoszone po 20 stycznia 2016 r nie będą rozpatrywane.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Poniatowej.

Dokument:

Strategia Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025.