Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Owocowy Szlak”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Dział‚ania „Owocowy Szlak” do włączenia się™ w prace nad Lokalną… Strategią… Rozwoju na lata 2015-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem, który określa kierunki działania i podejmowania inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych przez Państwa za pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak” przy wsparciu środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W związku z tym zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak”.
Spotkania mają charakter otwarty, będą odbywać się na terenie każdej z gmin członkowskich według następującego planu:
1. Przedstawienie założeń inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.
2. Zdefiniowanie zasobów, problemów, kierunki rozwoju – praca w grupach.
3. Przedstawienie wyników prac przez poszczególne grupy.
4. Wyciągnięcie i przedstawienie wniosków.
5. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Proszę o zamieszczenie informacji o konsultacjach na Państwa stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń.

W załączeniu harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych.