Aktualności

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Gminy Poniatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Gminy Poniatowa informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Gminy Poniatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty do zapoznania się i pobrania: