Aktualności

Konkursy: „Gmina przyjazna Seniorom” i „Aktywny Senior”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

  • „Gmina przyjazna Seniorom”
  • „Aktywny Senior”

Celem konkursów jest promowanie wielozakresowych działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów: 28 czerwca 2022 r.  – 10 sierpnia 2022 r.

Do udziału w konkursach zapraszamy:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
  • osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów:

Telefon  do kontaktu : (81) 528 76 36, (81) 528 76 32