Aktualności

Konkurs wiedzy dla uczniów pt. „Pszczoły znam i o nie dbam”

Informujemy, że od dnia 22.09.2020r.  ruszył konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu województwa lubelskiego „Pszczoły znam i o nie dbam”.
Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej. „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.
Do udziału w konkursie zaprasza organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, a także współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

 1. Pierwszy etap (szkolny) – rozwiązywanie testu wiedzy o pszczole miodnej i jej biologii.
 2. Drugi etap (on-line lub w siedzibie organizatora) – rozwiązywanie testu wiedzy o pszczole i pszczelarstwie.

Ważniejsze terminy:

 • 22-25 września 2020 r. – nabór uczestników konkursu (na sekretariat@pszczelawola.edu.pl). Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 15 uczniów.
 • 2 października 2020 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego. Test trwa 45 minut.
 • 21 października 2020 r. – przeprowadzenie drugiego etapu konkursu (on-line lub w siedzibie organizatora).
  Jeśli wyniki testu będą się pokrywały i nie będzie można wyłonić laureatów, wówczas 22 października 2020 r. odbędzie się dodatkowy test dla wskazanych uczestników. 

Nagrodami w drugim etapie konkursu są:

 1. nagrody indywidualne:
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla laureata I miejsca,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł – dla laureata II miejsca,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł – dla laureata III miejsca.
  2. nagrody dla szkół:
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 3000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2500 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie drugą najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie trzecią najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu.

Kontakt:
Biuro organizacyjne konkursu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli 9,
23-107 Strzyżewice: tel. (81) 562 80 76, tel./faks (81) 562 87 73,
e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl.

Załączniki: