Aktualności

Konkurs – Przyjazna wieś

Zapraszamy wszystkich rolników, przedsiębiorców oraz członków organizacji lokalnych i samorządowych do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, którego realizatorem jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowym 2014-2020. Szczegółowe informacje o konkursie:

https://ksow.pl/przyjazna-wies