Aktualności

Konkurs „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” organizowany przez KRUS

Uprzejmie informujemy, że już tylko do 25.11.2022 r., do godz. 24:00 można wziąć udział w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym ,,Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Zachęcamy wszystkich rolników do rozwiązania testu złożonego z 20 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych.

Do wygrania nagrody rzeczowe o wartości 600 zł brutto.

Test jest dostępny pod linkiem: https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem pod adresem: Regulamin_konkursu_testowego.pdf (krus.gov.pl)