Aktualności

Konferencja Podsumowująca proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której omówiony zostanie proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00 w Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

Na konferencję zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Poniatowa: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

W ramach promocji projektu uczestnicy konferencji otrzymają materiały informacyjne: broszurę informacyjną, zdjęcie obszaru rewitalizacji, notatnik, długopis, pendrive (16GB).