Aktualności

Konferencja na temat utworzenia Lokalnej Sieci Reintegracji Gminy Poniatowa

Dnia 25 października 2019 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyła się Konferencja na temat utworzenia Lokalnej Sieci Reintegracji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Poniatowa. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ”Tulipan” Pana Michała Dacki oraz Burmistrza Poniatowej Pana Pawła Karczmarczyka. W ramach Konferencji zostało podpisane Porozumienie na rzecz utworzenia Lokalnej Sieci Reintegracji Gminy Poniatowa. Jego celem jest współpraca na rzecz rozwoju systemu usług reintegracji społecznej i reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Poniatowa. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Stowarzyszenia w Stronę Człowieka, a także OPS w Józefowie nad Wisłą, oraz Podmioty, które podpisały Porozumienie:

 1. Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe ”TULIPAN”
 2. Gmina Poniatowa
 3. Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
 8. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
 9. Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej
 10. Koło Gospodyń w Kowali Pierwszej
 11. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim
 13. Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej
 14. Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa
 15. Koło Gospodyń Wiejskich w Plizinie
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Kraczewicach
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych

SKM_C25819102819580_0001
SKM_C25819102819580_0002

SKM_C25819102819580_0003