Aktualności

Konferencja „Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość”

19 września br. odbędzie się konferencja „Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość” organizowana przez: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Rządową Radę Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Konferencja wpisana jest w program III Kongresu Demograficznego.

Celem tytułowej konferencji jest ukazanie rozmaitych analiz dotyczących najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania młodych Polek i Polaków oraz ich przechodzenia do dorosłości.

Podjęta zostanie też próba sformułowania wyzwań dla polityki młodzieżowej oraz innych polityk państwa – demograficznej, rynku pracy, rodzinnej – wobec młodych dorosłych osób w Polsce.

Oprócz merytorycznych celów konferencji założeniem tego spotkania jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy pomiędzy przedstawicielami rozmaitych środowisk i instytucji ze świata nauki i praktyki.

Wydarzenie będzie transmitowane na facebookowej stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066858354357

Program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://kd.stat.gov.pl/mlodzi-dorosli-wyzwania-demograficzne-ekonomiczne-i-spoleczne-dla-osob-wchodzacych-w-doroslosc

Zapraszamy do udziału w konferencji.