Aktualności

Komunikat w sprawie projektu montażu ogniw fotowoltaicznych

W związku z planowanym projektem dotyczącym montażu ogniw fotowoltaicznych w Gminie Poniatowa, obecnie prowadzone są prace służące wykonaniu dokumentacji technicznej.  Przedsięwzięcie to realizuje firma Moc PV Elżbieta Pietras z siedzibą na ul. Garbarskiej 14a, 24-300 Opole Lubelskie. Właściciel firmy i oddelegowani pracownicy, którzy dokonują wizji lokalnej posiadają upoważnienie Burmistrza Miasta Poniatowej.

Osoby, które w terminie do 19 lutego 2016 roku złożyły w Urzędzie Miejskim poprawnie wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z ankietą, w najbliższych dniach mogą spodziewać się wizyty przedstawiciela firmy, który powinien okazać upoważnienie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy poprosić daną osobę o przedstawienie w/w dokumentu.