Aktualności

Komunikat PSZOK odnośnie odpadów w Gminie Poniatowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poniatowa,

przypominamy, iż w każdą środę w godz. 9.00 – 17.00 można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poniatowej wsi: zużytą odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony, świetlówki, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe i budowlane, zebrane w sposób selektywny.

Na miejscu prowadzony jest rejestr osób oddających odpady.

Osoby nieposiadające możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, mogą zlecić odpłatnie transport GPGK Sp. z o.o. w Poniatowej.

Telefon 81 820 47 32