Aktualności

Komunikat OPS w Poniatowej ws. konsulatcji z psychologiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej informuje:
od 2 stycznia 2020 roku w II wtorek każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00, w budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2 (sala konferencyjna) będą prowadzone konsultacje psychologiczne dla osób z problemem alkoholowym, zagrożonych lub doznających przemocy fizycznej, psychicznej oraz ich rodzin objętych Niebieska Kartą.