Aktualności

KOMUNIKAT odnośnie pracy Urzędu Miejskiego w Poniatowej

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną związaną ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Poniatowa o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie wszelkich nakazów wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji Służb Sanitarnych i wytycznych Ministra Zdrowia.
Apelujemy o wzmożenie reżimu sanitarnego, stosowanie środków dezynfekcyjnych zarówno do rąk, jak i powierzchni kontaktowych, noszenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

W przypadku osób odwiedzjących Urząd Miejski w Poniatowej lub inne instytucje, przypominamy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk i noszeniu maseczek.
Jeśli osobista wizyta w placówkach nie jest koniecznością, zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
W przypadku złego samopoczucia (kaszel, katar, podwyższona temperatura), prosimy o przełożenie wizyty na inny termin.

Wszelkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniatowej załatwiane będą w formie:
– osobistej wizyty z zachowaniem reżimu sanitarnego,
– elektronicznej poprzez skrzynkę e-PUAP Urzędu Miejskiego w Poniatowej,
– elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Miejskiego w Poniatowej: sekretariat@um.poniatowa.pl,
– telefonicznej pod numerem telefonu 81 820 48 36 oraz numerami  telefonów zamieszczonymi w komunikatach na stronie www.um.poniatowa.pl.

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Poniatowej:
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30 – 16:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:00

Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem!