Aktualności

Komunikat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Lublinie

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie przekazujemy informację o konieczności złożenia kwartalnych deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Deklaracje należy złożyć do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji oraz formularz deklaracji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/podmioty-zobowiazane-do-wplat