Aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków, przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 roku obowiązuje rozrządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 209)

Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej
wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

Więcej informacji: KLIK