Aktualności

KOMUNIKAT

Komunikat Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie składowiska odpadów komunalnych w m. Poniatowa wieś, gm. Poniatowa”.

Pełna treść komunikatu: KLIK