Aktualności

Kolejny sukces Gminy Poniatowa!

Sukces Gminy Poniatowa!

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znalazł się na zaszczytnym 8 miejscu w rankingu złożonych 132 projektów i otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 385 624,56 zł. Całkowita wartość zadania to 9 921 124,56 zł. Projektem termomodernizacji zostaną objęte następujące budynki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej, Centrum Kultury Promocji i Turystyki (nowa część).  Gmina Poniatowa dostosuje wszystkie budynki z własnych środków do potrzeb osób niepełnosprawnych.