Aktualności

Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” .

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim włączając się w międzynarodową kampanię: „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” prowadzoną w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015 r., będzie przeprowadzać następujące działania:

– w dniach od 25.11.2015 r. do 27.11.2015 r.,  01.12.2015 r., 03.12.2015 do 04.12.2015 r. oraz od 07.12.2015 r. do 10.12.2015 r. w godz. od.10.00 do 13.00

– dyżury będzie pełnił policjant, który będzie udzielał wszelkich niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym przemocą (st.asp. Edyta Żur, tel.818288238)
– każdego dnia kampanii właściwi rejonowo dzielnicowi będą podejmowali czynności w zakresie pomocy objętym programem osobom.
– policjanci będą udzielać informacji pokrzywdzonym o podmiotach świadczących pomoc ofiarom przemocy.
– policjanci będą kontaktować adresatów kampanii z odpowiednimi instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczną i inne.