Aktualności

Kacper Bigos z ZS Poniatowa laureatem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. III miejsce drużyny Okręgu Lubelskiego.

Uczeń klasy T2a Kacper Bigos ZS w Poniatowej wraz z Dawidem Goliszkiem i Krzysztofem Podstawką z XXI LO z Lublina reprezentowali Okręg Lubelski w finale ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Opiekunem drużyny Okręgu Lublin był mgr inż. Marek Wawrzyniak.

Tegoroczny finał ogólnopolski OITiW odbył się w dniach 2-4 czerwca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP. Olimpiada ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją  twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości m.in. takich zagadnień jak: fizyka, chemia, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, ochrona środowiska. W tym roku szkolnym w zmaganiach wzięło udział 28 trzyosobowych zespołów (84 osoby). Uczniowie rywalizowali kolejno  w eliminacjach pisemnych i ustnych. Do drugiego etapu, czyli do ścisłego finału, zakwalifikowało się 60 osób, 19 z nich uzyskało tytuł laureata. Wśród nich  znalazł się nasz uczeń, Kacper Bigos który otrzymał tytuł Laureata Olimpiady. Zapewnia mu to zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu oraz możliwość przyjęcia na studia niemal  na  wszystkie kierunki  techniczne na uczelniach wyższych, z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego. W wyniku przeprowadzonych 2 czerwca pisemnych eliminacji  reprezentanci Okręgu Lubelskiego zajęli drużynowo III miejsce, co jest sukcesem całej drużyny. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży nadał Panu Markowi Wawrzyniakowi tytuł PRZYJACIEL MŁODZIEŻY. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnego samorządu, przedstawiciele Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,  oraz uczelni patronujących zmaganiom. Czas pobytu na Olimpiadzie to nie tylko zmagania uczniów w dziedzinie wynalazczości, ale możliwość poznania kolegów i koleżanek z różnych regionów Polski oraz uczestniczenia w wycieczkach turystyczno-naukowych. Młodzież miała okazję zwiedzić  Hutę Celsa Ostrowiec, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oraz  kompleksu turystyczny w Bałtowie (Zwierzyńca Bałtowskiego, Jura Parku, Prehistorycznego Oceanarium).

Tytuł Laureata i III miejsce drużyny, w skład której wchodził Kacper Bigos, jest olbrzymim sukcesem  Kacpra i całej społeczności Zespołu Szkół w Poniatowej.