Aktualności

Jubileusz 90-lecia OSP w Kowali Pierwszej

W niedzielę 23 czerwca odbył się Jubileusz 90-lecia OSP w Kowali Pierwszej. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed strażnicą, a następnie uczestnicy przemaszerowali, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Poniatowej, do Kaplicy Dworskiej pw. NMP Królowej Świata w Kowali. Po Mszy Świętej Pododdział udał się na plac obok strażnicy. Uroczystości na placu rozpoczęły się od powitania zaproszonych gości, przedstawiono rys historyczny jednostki OSP w Kowali Pierwszej oraz wręczono odznaczenia i awansy. Część oficjalną zakończyło wystąpienie Zespołu „Kowalanki”, a po nim uczestnicy obchodów Jubileuszu przenieśli się do sali OSP na wspólny poczęstunek.