Aktualności

Jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Wiesława Hemperek

W dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia w poniatowskim Urzędzie Stanu Cywilnego, miała miejsce wyjątkowa uroczystość –

obchody 70 – lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Władysława Hemperek. W tej doniosłej chwili Jubilatom towarzyszyli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, sekretarz Gminy Dominik Molesta, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego oraz najbliższa rodzina. Uroczystość poprowadziła kierownik USC Małgorzata Pietroń.

Państwo Hemperek zostali udekorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pan Burmistrz pogratulował uhonorowanym małżonkom tak znamienitego jubileuszu, zaakcentował również, że Ich małżeństwo jest najlepszym przykładem dla przyszłych, młodych pokoleń, jednocześnie wyrażając ogromny szacunek wobec pary.

Pomimo wzniosłości chwili, znalazło się także miejsce na żarty i wspomnienia, a niejednokrotnie nawet wzruszenie.

Uroczystość zakończyło wspólnie odśpiewane 100 lat.

Jubilatom życzymy, aby dalej szli przez życie w zdrowiu, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi tak, jak podczas dzisiejszego święta.