Aktualności

Jubileusz 50-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

50 lat temu została powołana do życia Miejska Biblioteka Publiczna w Poniatowej, a 18 listopada br. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia tego wydarzenia. Spotkanie rozpoczęła dyrektor biblioteki Pani Anna Dziaduch witając wszystkich gości. Na uroczystość Jubileuszową odbywającą się w kawiarni „Klubowa” przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Powiatu Opolskiego, Urzędu Miejskiego w Poniatowej, dyrektor i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek powiatu, dyrektorzy i nauczyciele szkół gminnych oraz najaktywniejsi czytelnicy, sympatycy, przyjaciele, ludzie życzliwi i oddani bibliotece, których współpraca z nami jest nieoceniona.

Jubileusz był okazją do zapoznania się z historią Jubilatki (historia oraz praca i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej została zawarta w jubileuszowej publikacji), pokazania szerszej publiczności jakie formy edukacji kulturalnej i czytelniczej prowadzi Biblioteka. To wszystko można było zobaczyć w prezentacji multimedialnej, uzupełnieniem, której były kroniki i wystawa w holu biblioteki.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i nagród.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej oraz Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego przyznany Bibliotece przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wręczyli Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Halina Drozd i Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak.

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały również bibliotekarki: Pani Renata Krupa i Zofia Kochan. Dyplomy uznania otrzymały Joanna Długosz i Barbara Mędrek. Pozostałe bibliotekarki takie odznaki już mają.

Pamiątkowe Statuetki Biblioteka otrzymała od Starosty Opolskiego-Zenona Rodzika, Burmistrza Poniatowej Zygmunta Wyroślaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej – Eugeniusza Chyły.

Listy gratulacyjne i życzenia wręczyli także dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie -Zofia Ciuruś i Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie – Małgorzata Pieczykolan

dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim – Elżbieta Żyszkiewicz oraz dyrektorzy bibliotek gminnych powiatu opolskiego.

Podziękowania biblioteka otrzymała również od lokalnych placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji.

Pod adresem biblioteki padło wiele ciepłych słów uznania. Dziękowano za dotychczasową działalność, podejmowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Dobra współpraca z lokalnym samorządem, partnerami środowiskowymi oraz użytkownikami bibliotek, którzy uczestnicząc licznie w spotkaniach i imprezach dają tym samym do zrozumienia, że to, co robią bibliotekarki jest potrzebne i dobrze odbierane w środowisku.

Dyrektor Biblioteki swoje podziękowania skierowała do wszystkich, którzy na przestrzeni 50 lat współpracowali z placówką, bibliotekarzy byłych i obecnych a szczególnie do tych, dla których istniejemy – czytelników. Najaktywniejsi z nich otrzymali nagrody książkowe.

Uroczystość uświetnił występ uczniów miejscowego Gimnazjum pod kierunkiem Pani Anny Gucmy i chóru „Szpaczki” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej skupiający dzieci ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kraczewicach pod kier. Grażyny Papierz.

Na zakończenie odbyło się spotkanie towarzyskie dające możliwość rozmowy, osobistych gratulacji, wymiany doświadczeń.