Aktualności

Jubileusz 5-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Poniatowej

„Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu,
lot  wyobraźni i wszelkie życie”   Platon

W dniu 3 lipca 2021 r. w Kinie czyn w Poniatowej swój Jubileusz 5-lecia obchodziła  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Z-ca Burmistrza Aneta Poniatowska, Skarbnik Gminy Poniatowa Anna Ruta, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska, Członek zarządu Powiatu Opolskiego Michał Kramek, Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Marzena Wójtowicz oraz ks. dr Piotr Petryk.

Pod batutą Pana Jarosława Mielko, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej, zaprezentowała zaproszonym gościom ponad godzinny koncert, będący przeglądem i wycinkiem systematycznej pracy młodzieży i kapelmistrza. W przygotowanym repertuarze znalazły się utwory polskich, jak i zagranicznych kompozytorów, muzyka filmowa, patriotyczna oraz występ z solistką Aleksandrą Rutyną.

Uroczystość poprowadziła Dyrektor CKPiT w Poniatowej i jednocześnie pomysłodawczyni powołania Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Joanna Kawałek.

Burmistrz Paweł Karczmarczyk, Z-ca Burmistrza Aneta Poniatowska i Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska przekazali podziękowania wszystkim członkom Orkiestry i kapelmistrzowi oraz jubileuszowe grawertony na ręce Dyrektor Joanny Kawałek i Kapelmistrza Jarosława Mielko wraz z bonem upominkowym w kwocie 1000 zł, będącym zaliczka na zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Poniatowej.

Wszystkich uczestników koncertu poczęstowano jubileuszowym tortem.