Aktualności

Jubileusz 100-lecia OSP w KRACZEWICACH

W dniu 11.07.2021 r. w Kraczewicach  odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia jednostki OSP Kraczewice.

Urząd Miejski i Gminę Poniatowa reprezentowali:

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i Burmistrz Miasta Poniatowa Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza  Poniatowej Aneta Poniatowska, Skarbnik Gminy Poniatowa Anna Ruta, Komendant Gminny ZOSP RP w Poniatowej Jacek Pietraś.

Na uroczystość został zaproszony  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pan Grzegorz Grzywaczewski, reprezentujący instytucję, która w znaczący sposób wspiera jednostki OSP Gminy Poniatowa.

Ponadto w uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskiem nadbryg Dariusz Popek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Łopata, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opolu Lubelskim Zenon Rodzik, a także przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Poniatowa,  zaproszeni goście i mieszkańcy Kraczewic.

Jubileusz rozpoczął się Mszą Św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach.

 Podczas uroczystości jednostka OSP Kraczewice została odznaczona ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU ZOSP RP – Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Ponadto odznaczeniami: Złotym Znakiem Związku ZOSP RP, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Medalem Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, odznakami Wzorowy Strażak , Złota odznaka: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także odznaczeniami za wysługę lat zostali odznaczeni strażacy OSP Kraczewice.

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Burmistrz Paweł Karczmarczyk przekazał Jednostce OSP Kraczewice bon upominkowy w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu i okolicznościowy grawerton. Dodatkowo OSP ma możliwość otrzymania dodatkowej kwoty 3 000 zł z WFOŚIGW w Lublinie po uprzednim złożeniu wniosku,  jak zapewnił Prezes WFOŚIGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski.

Podczas uroczystości odbyło się przekazanie i nadanie imienia ‚Florian’ samochodowi Volvo FH 44 R. Samochód ten został pozyskany przez jednostkę OSP Kraczewice pod koniec roku 2019, a środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Poniatowa w kwocie  429 000 zł, z WFOŚIGW Lublin/NFOŚIGW w kwocie 260 000 zł , z KSRG w kwocie 100 000 zł.