Aktualności

Jednostki OSP Gminy Poniatowa otrzymają nowe wyposażenie

Miło nam poinformować, że Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu, wyposażenia i urządzeń ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 42 273,28 zł, wkład własny to 862,72 zł. Sprzęt zostanie przekazany jednostkom OSP działającym w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Poniatowa.

W ramach dofinansowania zostaną zakupione:

– przenośne zestawy oświetleniowe LED z akumulatorem;

– detektor napięcia prądu,

– wielofunkcyjne narzędzie ratownicze,

– latarki akumulatorowe/ szperacz,

– latarki akumulatorowe LED,

– piły/ przecinarki,

– zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,

– parawan do osłony miejsca wypadku drogowego,

– ubrania specjalne ochronne.