Aktualności

IV Poniatowskie Forum Nowych Technologii

30 maja 2022 r. w Zespole Szkół w Poniatowej, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid -19, odbyła się IV edycja Poniatowskiego Forum Nowych Technologii, nad którym honorowy patronat objął burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia była technologia AR (Augmented Reality), czyli systemy łączące świat rzeczywisty z generowanym cyfrowo, w odniesieniu do zastosowania tej technologii w sektorze oświaty. Wydarzenie było doskonałą okazją do poznawania nowych ścieżek rozwoju i inspiracją dla uczestników do pogłębiania swoich zainteresowań związanych z nowymi technologiami.Konferencja skierowana była do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu opolskiego. Prelekcje prowadzone były przez zaproszonych ekspertów reprezentujących firmy i organizacje tj.: IBM Polska, Smartbee, Edulab Sp z o.o. (Akcelerator Technologii), Koło Naukowe Informatyków KUL oraz najlepszych uczniów szkoły. W ramach konferencji odbył się również panel dyskusyjny nt. nowych technologii, w którym udział wzięli lokalni przedsiębiorcy. Oprócz części wykładowej, przygotowano strefę wystawienniczą. Dla uczniów przygotowano m.in.: warsztaty z zakresu kreatywnej zabawy w świecie nauki, z zakresu wykorzystywania programu Canva, pokazy programowania modeli 3D, symulację procesów technologicznych na obrabiarce CNC.

W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób.