Aktualności

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

W imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie Placówka Terenowa w Opolu Lubelskim przekazujemy informację, że do 20 Listopada do 12.00, rolnicy mogą wziąć udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Zachęcamy wszystkich, którzy podlegają w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników do jego wypełnienia, który złożony będzie z 20 pytań jednokrotnego wyboru dot. zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, do wygrania cenne nagrody rzeczowe.

Aby wziąć udział w teście należy zarejestrować się pod linkiem: https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/?fbclid=IwAR3tVBVcOuksBJHEZFzh95I9cC9w8prmlN6cSjPOmo1ekQnGHq7L3Ar7ToE

Regulamin konkursu wraz z klauzulą informacyjną dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/krus?fbclid=IwAR3V5VttRvDkf-wHCvsR3i4w6dxWpwTcd3F6PitSoquZlde_M5ezkzoUTqM