Aktualności

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i młodzież szkół średnich, czyli uczniów w wieku 13-21 lat. szczególnie z terenów wiejskich do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod nazwą: „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”.

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY!

Do wygrania: wysokie nagrody pieniężne, tablety, drony z kamerą, smartfony i wiele innych cennych nagród. Sprawdź zasady udziału w konkursie i wyślij swoje zgłoszenie do konkursu.

Najważniejsze informacje:

  • konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie,
  • zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym,
  • zgłaszając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, Smart TV, itp.),
  • zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs przebiega pod patronatem medialnym TVP Info.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie, międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar Bezpieczeństwo, II filar Zdrowie, III filar Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad:

Więcej informacji na stronie: www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/