Aktualności

Inwestycje w infrastrukturę sportową na ternie miasta i gminy Poniatowa

W miejscowościach Kowala Druga, Dąbrowa Wronowska, Niezabitów i Poniatowa Wieś firma Edach Spółka z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Różana 3, 21-003 Ciecierzyn realizuje roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości: Kowala Druga, Niezabitów, Dąbrowa Wronowska oraz Poniatowa Kolonia” zgodnie z umową zawartą 12.05 br.

Roboty prowadzone są równocześnie na czterech obiektach. Powstające parterowe budynki o wymiarach ok. 25×20 m, o takim samym układzie funkcjonalnym: sala sportowa, komunikacja, szatnie dla chłopców i dziewcząt, zaplecze sanitarne, pomieszczenia nauczyciela w-f, magazyn sprzętu oraz pomieszczenia techniczne połączone będą łącznikami do istniejących budynków szkół.

Budowa Sali gimnastycznej w Poniatowej Wsi
Budowa Sali gimnastycznej w Niezabitowie
Budowa Sali gimnastycznej w Dąbrowie Wronowskiej
Budowa Sali gimnastycznej w Kowali Drugiej

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości: Kowala Druga, Niezabitów, Dąbrowa Wronowska oraz Poniatowa Kolonia”dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Ministerstwa Sportu.

Wartość inwestycji: 14 869 999,99 zł.

Zgodnie z zawartą umowa zakończenie budowy zaplanowane jest na koniec 2023 roku.

W Poniatowej przy ul. 11 Listopada trwa realizacja inwestycji związanej z przebudową boiska piłkarskiego przy ul. 11 Listopada w Poniatowej. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego  w Poniatowej przy ul. 11 Listopada” powstaje nowa płyta boiska do gry o nawierzchni z trawy sztucznej z bramkami i oświetleniem, system drenażowym odwadniającym boisko, zostaną zamontowane nowe trybuny, piłkochwyty oraz kabiny dla zawodników. Teren wokół boiska zostanie zagospodarowany.

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. 11 Listopada w Poniatowej

Generalnym wykonawcą jest firma Gardenia Sport Sp. z o. o. z Warszawy. Inwestycja o wartości 4 067 014,66 zł współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021.

Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2023 roku.