Aktualności

Informator o podmiotach realizujących w powiecie opolskim oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Zgodnie z działaniem 3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, informuje o podmiotach realizujących w powiecie opolskim oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.