Aktualności

Informator dotyczący czystego ciepła z paliw stałych

Obok ciepła sieciowego czy energii elektrycznej ciepło dla naszych gospodarstw domowych uzyskujemy bezpośrednio do spalania paliw, w tym paliw stałych. Obecnie na rynku dostępny jest szereg materiałów opałowych, różniących się zarówno stanem skupienia, jak i parametrami fizykochemicznymi – składem elementarnym wartością opałową. Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem dotyczącym ciepła z paliw stałych możliwego do zastosowania w gospodarstwach domowych.

Więcej Informacji: KLIK