Aktualności

Informacja ws. numerów rachunków bankowych

Urząd Miejski w Poniatowej informuje, że obowiązują dwa numery rachunków bankowych dotyczące podatków i opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym prosimy o wpłaty:

z tytułu podatków na nr konta:
50 8735 0007 0000 0130 2000 0010

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na nr konta:
65 8735 0007 0000 0130 2000 0710