Aktualności

Informacja o zniesieniu nakazu utrzymywania drobiu w zamknięciu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje , że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wejdzie Rozporządzenie MRiRW (KLIK), które znosi bezwzględny nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu, jednak należy w dalszym ciągu ograniczać kontakt drobiu z dzikimi ptakami i przestrzegać zasad bioasekuracji.