Aktualności

Informacja o otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Moduł 1 i 2)

Szanowni Państwo,

informujemy, że Gmina Poniatowa w 2024 r. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028: Moduł 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem zadania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Całkowita wartość zadania: 189 000,00 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 115 000,00 zł
  • środki własne gminy: 74 000,00 zł