Aktualności

Informacja o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w Biurze LGD od 31 października do 25 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Więcej informacji: KLIK