Aktualności

Informacja o KONSULTACJACH

Burmistrz Gminy Poniatowa informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publiczne4go na rok 2017, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WIĘCEJ INFORMACJI:
INFORMACJA O KONSULTACJACH
projekt programu
załącznik nr 1