Aktualności

Informacja – nowe mechanizmy – Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych

W dniu 7 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.764), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizmy: Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych. Ich celem jest wsparcie rozwoju upraw tych roślin, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu narkomanii.

Nowe przepisy ułatwią podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku i konopi włóknistych dzięki m.in. szybkiej rejestracji, zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia, zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu, umożliwieniu uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

Podmioty chcące uprawiać lub skupować mak oraz konopie włókniste muszą uzyskać wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych prowadzonych przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego je uprawiać lub skupować. Aby uzyskać taki wpis należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR. Wniosek taki należy złożyć tylko przed rozpoczęciem działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku i konopi włóknistych. Natomiast w kolejnych latach podmiot kontynuujący działalność w tym zakresie składa do KOWR tylko informację o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności (np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy).

Warunki uczestnictwa w mechanizmach: Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste oraz https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mak.