Aktualności

Informacja – Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich – „Granty PPGR”

Informujemy, że w związku z Konkursem Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich – „Granty PPGR”

– Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

– Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
przyjmujemy do dnia 2️⃣9️⃣ października 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej p. 212 i/lub p. 205.