Aktualności

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. punktu konsultacyjno-informacyjnego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej informuje:

od dnia 15 maja br. zaczynają funkcjonować punkty konsultacyjno-informacyjne, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1 (drugie piętro, pokój  nr 5) :

w  II i IV środę miesiąca – psycholog w zakresie uzależnień, poradnictwo;

w II i IV piątek miesiąca – psycholog kliniczny – terapeuta uzależnień i chorób związanych w zakresie psychologii, psychiatrii, depresji, poradnictwo.

     Od 11 maja 2020 r. osoby potrzebujące pomocy, wsparcia, jak również członkowie ich rodzin, mogą zgłaszać się od godziny 16:00, do siedziby Klubu „ANIMUS” w Poniatowej, w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1 (drugie piętro, pokój nr 3).

    Wizyty należy uzgodnić telefonicznie pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami ( maseczki, odległości i dezynfekcja).