Aktualności

Informacja dotycząca uproszczeń dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza rolników do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie internetowej:

https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html

Pozyskane, za pomocą przedmiotowego formularza ankiety informacje posłużą do sprawnej realizacji jednego ze strategicznych projektów MRiRW, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.