Aktualności

Informacja dot. braku możliwości przekazania zużytych opon pojazdów rolniczych

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. informuje, że w związku z brakiem możliwości przekazania zużytych opon z pojazdów rolniczych do dalszego przetwarzania, takie opony nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poniatowej wsi do odwołania.